Analogowe głowicowe przetworniki temperatury
  • Analogowy głowicowy przetwornik temperatury
    • Typ: HC (dla czujników rezystancyjnych)

  • Analogowy głowicowy przetwornik temperatury - programowalny
    • Typ: T120 (dla czujników rezystancyjnych)

 Do 64 czujników/przetworników może być obsługiwanych przez moduł WireChip poprzez przetwornik CHIP-2438-MICRO ... (w opracowaniu) przy użyciu magistrali 1-Wire (tylko 3 przewody). 

Głowicowe Czujniki rezystancyjne (RTD)

Ogólne właściwości głowicowych czujników temperatury:

- zastosowanie odlewów i stali najwyższej jakości
a) standardowo czujniki wykonywane są w wołonach ze stali 1.4541 w szczególnych warunkach istnieje możliwość wykonania czujników ze stali gatunkowo wyższej np 1.4571
- zastosowanie rezystorów najwyższej jakości firmy HERAEUS
- możliwość zamontowania w głowicy przetwornika pomiarowego
- czujniki dostępne są jednocześnie z kostką pomiarową oraz przetwornikiem pomiarowym przy zastosowaniu głowicy typu DANW
- możliwość zamontowania lokalnego wyświetlacza LCD (głowica DANW-LCD)
- od średnicy 6 mm możliwość wykonania czujników z wymiennym wkładem pomiarowym

Do 64 czujników może być obsługiwanych przez moduł WireChip poprzez przetwornik CHIP-2438-MICRO-PT przy użyciu magistrali 1-Wire (tylko 3 przewody).