Chip-2438-micro-0..10V
Chip-2438-micro-4..20mA

Dane przetworzone w zadanych jednostkach dostępne dla innych urządzeń poprzez protokół MODBUS RTU.

 • odczyt wartości pomiarowych - cyfrowy (protokół MODBUS RTU), przez rejestry modułu WIRE-CHIP;
 • pomiar temperatury własnej;
  Przetwornik napięcia 0 - 10V do magistrali 1-wire    -  Chip-2438-micro-0..10V
  Przetwornik  prądu 4 - 20mA do magistrali 1-wire    -  Chip-2438-micro-4..20mA

Chip-2438-micro-0..10V

 • zakres pomiaru własnej temperatury -40 .. +85°C; maksymalny błąd ±2°C;
 • zasilanie - z modułu WIRE-CHIP;
 • złącze elektryczne - TERMINAL BLOCK 3-polowe;
 •  konfiguracja w module WIRE-CHIP - poprzez makroinstrukcje (łatwa konfiguracja, elastyczny wybór rejestru do odczytu danych, wyniki w wybranych jednostkach);
 • wymiary: 38 x 10 x 13,7 mm;
 • otwory montażowe
  • rozstaw: 33 mm;
  • średnica: 4 mm;

DS2438 datasheet


Kupując przetwornik razem z modułem WIRE-CHIP, wszystko wysyłamy na nasz koszt.
Zapytaj o rabat.