Miło nam zaoferować Państwu nowoczesny, wielopunktowy system monitoringu temperatury.
System oparty jest na module WIRE-CHIP. Wykorzystano w nim cyfrowe czujniki typu DS18B20 podłączone do magistrali 1-WIRE.
Do jednego modułu WIRE-CHIP można przyłączyć 64-czujniki temperatury, jednak już przy 3..4 zainstalowanych czujnikach system jest konkurencyjny względem systemów analogowych (termopara, termistor).

 

W skład systemu wchodzą:

- sterownik (komputer PC lub PLC) z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem,
- przetworniki teperatury - moduły WIRE-CHIP,
- elementy komunikacji sterownika i przetworników,
- system (sieć) czujników DS18B20.

Zastosowania systemu:

- silosy zbożowe (zdjęcie obok), magazyny płaskie, suszarnie,
- serwerownie,
- klimatyzacje, wentylacje i ciepłownictwo,
- monitoring dla potrzeb HACCP,
- aplikacje regulacji temperatury.
- wielopunktowy pomiar temperatury (np. akwarystyka),

W zależności od rzeczywistych potrzeb użytkownika, system oferowany jest w różnych wariantach.

Warianty sterowania

Jako jednostka nadrzędna może być wykorzystany komputer PC. Została przygotowana aplikacja SolidAnalyzer (aplikacja typu SCADA) pracująca pod systemem operacyjnym MS Windows. Aplikacja archiwizuje i wizualizuje wyniki pomiarów temperatury. Umożliwia lokalizację miejsc zagrożonych (informacja o czujniku, dla którego została przekroczona dopuszczalna temperatura), w razie potrzeby generuje alarmy. Dzięki rysowanym przebiegom temperatury umożliwia głębszą analizę zjawisk zachodzących w monitorowanym obiekcie. Aplikacja SolidAnalyzer może zapisywać dane w pliku MS ACCESS lub w bazie danych MS SQL SERVER.

 

Kolejnym wariantem jest zastosowanie sterownika PLC firmy UNITRONCS.
Ze względu na fakt, iż system Windows nie jest systemem czasu rzeczywistego, do aplikacji regulacji i sterowania polecamy system na bazie PLC. Sterowniki PLC UNITRONICS opierają swoje działanie na Systemie Operacyjnym Czasu
Rzeczywistego (ang. RTOS - Real Time Operating System), co czyni ich działanie przewidywalnym i pozwala zastosować w aplikacjach wymagających absolutnej niezawodności (przewidywalności).
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: system Windows rozpoczął operację indeksowania zasobów i chwilowo ta operacja zatrzymała inne operacje. Nietrudno przewidzieć, co się stanie, jeśli w tym czasie aplikacja nie wyłączy zgodnie z planem pieca suszarni... W przypadku sterowników PLC takie sytuacje nie mają miejsca. RTOS


Warianty komunikacji z przetwornikami WIRE-CHIP

Moduły WIRE-CHIP wyposażone są w łącze szeregowe RS-485 (oraz port USB wersja h4). Dzięki niemu mogą być znacznie oddalone (max 1200m) od urządzenia nadrzędnego. Złącze RS-485 jest bardzo dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami elektrycznymi, co czyni cały system niezawodnym.
WIRE-CHIPy mogą być podłączone z jednostką nadrzędną:
- bezpośrednio (jeśli jednostka nadrzędna posiada złącze RS-485 {PLC posiada}), lub przez konwertery:
- ETHERNET - RS-485,
- RS-232 - RS-485 (zdjęcie obok),
- lub bezpośrednio przez USB.

 

Warianty systemu czujników

W zależności od zastosowania, czujniki muszą być odpowiednio obudowane:
- silosy zbożowe - czujniki umieszczone po kilkadziesiąt sztuk na przewodzie w odległości np. 1 metr od siebie, cały system może się składać z kilku tysięcy czujników, czujniki są zalewane w plastiku i uszczelniane koszulką termokurczliwą (zdjęcie obok);
- serwerownie - w każdej szafie montowanych jest po 3..4 czujniki, cały system składa sie z kilkudziesięciu czujników;
- monitoring dla potrzeb HACCP - pomieszczenia, w których przetwarza się żywność posiadają pojedyncze czujniki temperatury;
- akwarystyka - hodowla rybek - każdy pojemniczek powinien być zaopatrzony w czujnik;
W razie potrzeby oferujemy czujniki wzorcowane

 

Oferujemy Państwu kompletny system, jednak w zależności od możliwości, użytkownik może pewne elementy systemu wykonać we własnym zakresie:
- oprogramowanie systemu;
- system czujników (lutowanie, zabezpieczenia, obudowy, liny nośne, itp.);
- montaż podzespołów w miejscu ich przyszłego funkcjonowania.

Jeśli oferowany system w niewielkim stopniu odbiega od Państwa oczekiwań, możemy dostosować jego działanie do Państwa potrzeb.

 monitoring.temperatury.solidchip.eu